მენტალური ჯანმრთელობა ბიზნესში

გაიგეთ მეტი ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და გამოიმუშავეთ მისი შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების უნარი

კურსის შინაარსი

 • 1

  მენტალური ჯანმრთელობა ბიზნესში

  • შესავალი

  • რა არის ფსიქიკური ჯანმრთელობა

  • ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების ამოცნობა

  • როგორ მოქმედებს სტრესი ფსიქიკასა და სხეულზე

  • სტრესთან გამკლავების ჯანსაღი გზები

  • პროფესიული გადაწვა

  • პროფესიული გადაწვის პრევენცია

  • ძილისა და კვების როლი ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში

  • ემოციებისა და ფიქრების როლი კარგად ყოფნაში

  • სამი სომატური ტექნიკა

  • აწმყოში ყოფნის ტექნიკები