კურსის შესახებ

გაიარეთ ბიზნესკურსი და გაიმარტივეთ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. გაიგეთ, როგორ უნდა მოიზიდოთ დამატებითი კაპიტალი თქვენი ბიზნესისთვის და ამ პროცესში რა უნდა გაითვალისწინოთ. კურსი მოამზადა გიგა ფაიქიძემ, აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია Loialte-ს მმართველმა პარტნიორმა და SMEDA-ს ხელმძღვანელმა

 კურსის შესახებ

 • 1

  ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა

  • შესავალი

  • რატომ სჭირდება შენს ბიზნესს დამატებითი კაპიტალი

  • რა ტიპის კაპიტალი შეიმიძლია მოვიზიდო ჩემი ბიზნესისთვის

  • კაპიტალის მოზიდვა ბიზნესში წილის დათმობით

  • რა მოცულობის კაპიტალი სჭირდება ჩემს ბიზნესს

  • როდის არის რეკომენდებული დამატებითი კაპიტალის მოზიდვა

  • როგორი უნდა იყოს ბიზნესი, რომ შეძლოთ ფინანსების მოზიდვა

  • სწორად მართეთ მოლოდინები