კურსის შესახებ

გაიგეთ მეტი მარკეტინგული კვლევის როლზე ბიზნესში! კურსის გავლის შემდეგ გაიგებთ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს მარკეტინგული კვლევის დაგეგმარების სწორ პროცესსა და ჩატარებას ბიზნესისთვის. გაეცნობით მარკეტინგული კვლევის მეთოდებს, თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევების ძირითად უპირატესობებსა და განსხვავებებს. ასევე გაიგებთ, თუ რა სასარგებლო ინფორმაციას გვაძლევს მარკეტინგული კვლევა ბიზნესის განვითარებისა და წინსვლისთვის. კურსი შედგენილია გლობალური კვლევითი-საკონსულტაციო კომპანია ACT-ის აღსრულების ლიდის, ნატალია კვიწინაშვილის, მიერ.

შინაარსი

 • 1

  მარკეტინგული კვლევის როლი ბიზნესში

  • შესავალი

  • მარკეტინგული კვლევის როლი

  • როგორ დავგეგმოთ კვლევა

  • მარკეტინგული კვლევის მეთოდები

  • თვისებრივი VS რაოდენობრივი კვლევა

  • თვისებრივი და რაოდენობრი კვლევის ტექნიკები

 • 2

  ტესტი

  • მარკეტინგული კვლევის როლი ბიზნესში