კურსის შესახებ

კურსის გავლის შემდეგ გაიგებთ მეტს კორპორაციულ კულტურასა და მის მნიშვნელობაზე, გაეცნობით ისეთ საკითხებს მენეჯმენტში, როგორებიცაა: კონკურენცია VS კოოპერაცია, წესი VS თავისუფლება; ახლებურად გაიაზრებთ მენეჯმენტის თეორიასა და პერიპეტიებს წიგნებს მიღმა და, ასევე, თუ რა ადგილი უჭირავს მოტივაციას კორპორაციულ სტრუქტურაში. კურსი შედგენილია ანდრო დგებუაძის მიერ.

შინაარსი

 • 1

  მენეჯმენტის ალქიმია

  • შესავალი

  • წესი vs თავისუფლება

  • მოტივაცია 3.0

  • კონკურენცია vs კოოპერაცია

  • თვალი თვალის წილ

  • კორპორატიული კულტურა