კურსის შესახებ

იმისათვის რომ თქვენი ბიზნესი უფრო განვითარდეს, გაიარეთ კურსი დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობების შესახებ. პროგრამა განკუთვნილია როგორც ტურიზმის, ასევე წარმოების, ტექნოლოგიური, მწვანე და სხვა ბიზნესებისთვის. კურსის დასრულების შემდეგ დაფინანსების მიღების შესაძლებლობების გარდა ასევე გეცოდინებათ – როგორ განსაზღვროთ რისკები, შეაფასოთ კონკურენცია ბაზარზე, დაწეროთ გრანტი და სხვ. კურსი მოამზადა ლარისა პატარაიამ, საკონსულტაციო / კვლევითი კომპანიის, Start – Business Solutions-ის, მმართველმა პარტნიორმა

კურსის შესახებ

 • 1

  როგორ მოვიპოვოთ დაფინანსება

  • შესავალი

  • ბიზნესის დაფინანსების ტიპები

  • დაფინანსების შესაძლებლობები აგრო სექტორში

  • დაფინანსების შესაძლებლობები ტურიზმის სექტორში

  • დაფინანსების შესაძლებლობები წარმოებაში

  • დაფინანსების შესაძლებლობები ტექნოლოგიურ ბიზნესებში

  • დაფინანსების შესაძლებლობები ქალი მეწარმეებისთვის

  • დაფინანსების შესაძლებლობები მწვანე ბიზნესში

  • დაფინანსების შესაძლებლობები ტექნიკური მხარდაჭერისთვის

  • დაფინანსების შესაძლებლობები მიკრო და მცირე ბიზნესებში

  • ლარისა_პატარაია_სასარგებლო_ბმულები