კურსის შესახებ

კურსის გავლის შემდეგ გაიგებთ, თუ რა განსხვავებაა ექსპორტის ციკლსა და ექსპორტის პროცესს შორის, როგორ უნდა შეაფასოთ ექსპორტის პოტენციალი სხვადასხვა ბაზარზე, როგორ შეარჩიოთ ბაზრები ჩვენი პროდუქციის ექსპორტისთვის, თუ რა მეთოდებით შეგიძლიათ მოიძიოთ, განახორციელოთ ბაზრის კვლევა და საბოლოოდ როგორ შეადგინოთ ექსპორტის სტრატეგია. კურსი მომზადებულია ექსპორტის განვითარების ასოციაციის (EDA) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის, ქეთევან ფილაურის, მიერ.

კურსის აღწერა

 • 1

  ეფექტიანი კომუნიკაცია

  • შესავალი

  • პირველი შთაბეჭდილება

  • აქტიური მოსმენა

  • დამარწმუნებელი საუბარი

  • ბარიერები კომუნიკაციაში

  • ეფექტიანი კომუნიკაცია