კურსის შესახებ

სასწავლო კურსის ფარგლებში გაიგებთ ყველაფერს, რაც ერთი მარტივი იდეიდან თქვენს წარმატებულ ბიზნესამდე მიგიყვანთ. აქვე გაეცნობით ბიზნესის დაწყების წინაპირობებს, განსაზღვრავთ სამართლებრივ სტრუქტურას, ასევე ისწავლით და თავად მოამზადებთ ბიზნესგეგმას, მოიძიებთ საქმიანობის დაფინანსების ყველა შესაძლო წყაროს და სხვ.

დაიწყეთ გონივრულად

Business Hub

 • 1

  დაიწყეთ ბიზნესი

  • ბიზნესის დაწყების წინაპირობა

  • ბიზნესის სამართლებრივი სტრუქტურა

  • რჩევები ბიზნესგეგმის მოსამზადებლად

  • როგორ დავწეროთ ბიზნესგეგმა

 • 2

  მოიპოვეთ დაფინანსება

  • მნიშვნელოვანი კოეფიციენტები

  • ფინანსური ანგარიშგების უწყისები

  • დაფინანსების წყაროები

  • ფინანსური მოდელირების ინსტრუმენტი

  • მოამზადეთ ბიზნესპრეზენტაცია

 • 3

  თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები

  • ბიზნესის წარმოება საქართველოში

 • 4

  გაზარდეთ ბიზნესი

  • ზრდის სტრატეგიები

  • ზრდის შესაძლებლობების განსაზღვრა

  • ზრდის შემაფერხებელი ფაქტორები

  • საბრუნავი კაპიტალი

 • 5

  ექსპორტი

  • დოკუმენტები ექსპორტისთვის და კონტროლი

  • როგორ მოვიძიოთ კლიენტები საზღვარგარეთ

  • როგორ შევარჩიოთ საუკეთესო საექსპორტო ბაზრები

 • 6

  ზრდის დაფინანსების შესაძლებლობები

  • როგორ დავაჩქაროთ ფულის შემოდინება

  • როგორ ვაკონტროლოთ ფულის გადინება

  • ლიზინგისა და კრედიტის უპირატესობები

  • გრანტები და კაპიტალი

 • 7

  დაგეგმეთ მარკეტინგი

  • ბაზრის სეგმენტაცია

  • ბაზრის კვლევის საფუძვლები

  • მარკეტინგული გეგმის მომზადება

  • მარკეტინგული გეგმის ნიმუში

  • მარკეტინგული ხერხები

  • რჩევები გამოფენა-გაყიდვებისთვის

  • ონლაინმარკეტინგი

 • 8

  გაყიდვების სტრატეგია

  • გაყიდვების მართვა

  • ჩამოტვირთეთ გაყიდვების Dashboard-ი

  • ანსოფის მატრიცა

  • ინტერნეტგაყიდვები

  • გამოიყენეთ სოციალური მედია რეკლამისთვის

  • სოციალური მედიის საუკეთესო მოთამაშეები

  • კლიენტებთან ურთიერთობის მართვა (CRM)

  • დანერგეთ ეფექტური CRM-ი

 • 9

  ადამიანური რესურსების დაგეგმვა

  • როგორ ავიყვანოთ ახალი თანამშრომელი

  • სამუშაო აღწერილობის ნიმუში

  • თანამშრომელთა ეფექტიანი ინტეგრაცია

  • თანამშრომელთა ინტეგრაცია

  • მისასალმებელი ბროშურა

  • კანდიდატის შეფასების ნიმუში

  • თანამშრომელთა მოტივაცია

  • ლიზინგის პროცესის სახელმძღვანელო

  • სახელმძღვანელო ხელფასების შესახებ

 • 10

  კვლევა და განვითარება

  • ინოვაციის სახეობები

  • ლურჯი ოკეანის სტრატეგია

  • როგორ დავნერგოთ ინოვაცია

  • ინოვაციის პროცესი

  • კვლევისა და განვითარების მნიშვნელობა

  • კვლევისა და განვითარების სახეობები

  • კვლევისა და განვითარების სტრატეგიის დანერგვა

  • ინტერნაციონალიზაცია და ინოვაცია

 • 11

  პროდუქტიულობა

  • რა არის პროდუქტიულობა

  • პროდუქტიულობის ზრდა

  • გამოიყენეთ ტექნოლოგიები პროდუქტიულობის ზრდისთვის

  • როგორ მოვიპოვოთ კონკურენტული უპირატესობა ინოვაციურობით

  • მიწოდების ჯაჭვის ეფექტური მართვა

  • მსხვილი კორპორაციის მიწოდების ჯაჭვში ინტეგრაცია

  • პროდუქტების მომგებიანობის ანალიზი

თუ გაქვთ საინტერესო იდეა და გსურთ შექმნათ საკუთარი ბიზნესი