კურსის შესახებ

გაიარეთ ბიზნესკურსი და გაიგეთ გაყიდვების შესახებ პრაქტიკაში. კურსი საინტერესოა მცირე და საშუალო ბიზნესის მფლობელებისთვის, საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის ან უბრალოდ გაყიდვების სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის. კურსს გაუძღვება ნანა აბურჯანიძე, ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია „სოლუშენერის“ დამფუძნებელი

Course curriculum

 • 1

  გაყიდვები პრაქტიკაში

  • ნანა აბურჯანიძე - შესავალი

  • ნანა აბურჯანიძე - როგორ დავძლიოთ სტერეოტიპები

  • ნანა აბურჯანიძე - რა არის გაყიდვებში მთავარი უნარები

  • ნანა აბურჯანიძე - ლიდების დამუშავება და შერჩევა

  • ნანა აბურჯანიძე - გადაწყვეტილების მიმღებთან შეხვედრა

  • ნანა აბურჯანიძე - ათქმევინეთ დამკვეთს „არა“.

  • ნანა აბურჯანიძე - კრიზისებთან გამკლავება გაყიდვებში

  • ნანა აბურჯანიძე - ურთიერთობების შენება-მართვა