კურსის შესახებ

კურსის განმავლობაში გაეცნობით იმ ძირითად საკითხებს, რომლებიც საინტერესო და მნიშვნელოვანია დამწყები მეწარმეებისთვის. ასევე გაიგებთ ბიზნესის საწარმოებლად საჭირო სამართლებრივ ფორმებზე, საგადასახადო სისტემაზე, შეღავათებსა და ბიზნესგეგმის მომზადების უპირატესობებზე. კურსი მომზადებულია Cresco Consulting-ის მმართველი პარტნიორის, ეკატერინე პაპიაშვილის, მიერ.

კურსის აღწერა

 • 1

  მეწარმეობის საწყისები

  • კურსის შესავალი

  • რა უნდა იცოდეთ ბიზნესის დაწყებამდე

  • როგორ ჯობია დაარეგისტრიროთ ბიზნესი

  • რომელი გადასახადები გეხებათ

  • ბიზნესის დაგეგმვა

  • მეწარმეობის საწყისები