ციფრული კომუნიკაციის სტრატეგია

კურსი

კურსის გავლის შემდეგ თქვენ შეძლებთ დაგეგმოთ ციფრული კომუნიკაციის სტრატეგია, გაიგებთ მეტს ციფრული მარკეტინგის უპირატესობებზე, თქვენი სამიზნე აუდიტორიის სწორ სეგმენტაციაზე, უკეთ შეძლებთ მიზნების და მომხმარებელთან კომუნიკაციის ეტაპების განსაზღვრას. ასევე გაეცნობით: ოქროს წრის თეორიას, კონტენტ სტრატეგიას, შედეგების გაზომვასა და მარკეტინგული გუნდის სტრუქტურას. კურსი შედგენილია ფრილანს კრეატიული დირექტორის - პავლე გაბრიჭიძის-მიერ.

შრომის უსაფრთხოება

კურსის გავლის შემდეგ გაიგებთ მეტს შრომის უსაფრთხოებაზე, მის რეგულაციებსა და კონტროლის მექანიზმებზე, გაეცნობით სახანძრო, ელექტროენერგიასთან და სიმაღლეზე მუშაობის წესებს, პერსონალური უსაფრთხოების დაცვის სავალდებულო პარამეტრებს, მიიღებთ ინფორმაციას საგანგებო სიტუაციების მართვასა და შრომის უსაფრთხოების რეგულაციებზე Covid 19-ის დროს. კურსი შედგენილია საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის, GEA-ს, შრომის უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ექსპერტ-ტრენერის, დავით ჩიჯავაძის, მიერ.