კორპორაციული ფინანსები და აუდიტი

კურსი

კურსის გავლის შემდეგ გაიგებთ როგორ მართოთ კორპორაციული ფინანსები ეფექტურად სასურველი შედეგების მისაღწევად. გაეცნობით: აუდიტის შინაარს, მიზანს, სარგებელს, ეტაპებსა და აუდიტორული დასკვნის სახეებს. კურსი შედგენილია საქართველოს აუდიტის სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსისა და FinanceHouse.ge-ს დამფუძნებლის - თორნიკე შერმადინის-მიერ.

შრომის უსაფრთხოება

კურსის გავლის შემდეგ გაიგებთ მეტს შრომის უსაფრთხოებაზე, მის რეგულაციებსა და კონტროლის მექანიზმებზე, გაეცნობით სახანძრო, ელექტროენერგიასთან და სიმაღლეზე მუშაობის წესებს, პერსონალური უსაფრთხოების დაცვის სავალდებულო პარამეტრებს, მიიღებთ ინფორმაციას საგანგებო სიტუაციების მართვასა და შრომის უსაფრთხოების რეგულაციებზე Covid 19-ის დროს. კურსი შედგენილია საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის, GEA-ს, შრომის უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ექსპერტ-ტრენერის, დავით ჩიჯავაძის, მიერ.