კურსის შესახებ

გაიგე მეტი მომსახურების მართვაზე! კურსის გავლის შემდეგ გაიგებთ მეტს სერვისის მართვასა და მის მნიშვნელობაზე. შეძლებთ განასხვაოთ ეფექტური მომსახურება, არაეფექტური მომსახურებისგან. გაეცნობით მომსახურების მართვის კონკრეტულ მეთოდებს და სტრატეგიებს, რომელიც დაგეხმარებათ მომსახურების ხარისხისა და მომსახურე პერსონალის მართვის გაუმჯობესებაში. გაიგებთ თუ რა არის მომსახურების 7 ოქროს წესი. კურსი შედგენილია კომპანია TeamBoat-ის მმართველი პარტნიორის, განათლების სპეციალისტის და ტრენერ-კონსულტანტის - პაატა პაპავას მიერ.

შინაარსი

 • 1

  მომსახურების მართვა

  • შესავალი

  • მომსახურების არსი

  • მომხმარებელზე ორიენტირებული მომსახურება

  • ეფექტური მომსახურების 7 ოქროს წესი (პირველი ნაწილი)

  • ეფექტური მომსახურების 7 ოქროს წესი (მეორე ნაწილი)

  • მომსახურების ხარისხი და სტანდარტები

  • მომსახურე პერსონალის მართვა

 • 2

  ტესტი

  • მომსახურების მართვა