კურსის შესახებ

კურსის საშუალებით გაეცნობით უნარების 3 კატეგორიას, 12 ჯგუფსა და კონკრეტულ უნარებს, რომლებიც 21-ე საუკუნეში წარმატების საწინდარად მიიჩნევა. ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ კი შეძლებთ შეავსოთ თვითშეფასების კითხვარი და ამ გზით მიიღოთ პირადი გზამკვლევი იმ უნარების მითითებით, რომლებიც კარგად გაქვთ განვითარებული და, ასევე, იმ უნარების იდენტიფიცირებით, რასაც შემდგომი განვითარება სჭირდება. კურსი მოამზადა ალექსანდრე ჯეჯელავამ, გამოცდილმა ტრენერმა, ქოუჩმა და ბიზნესკონსულტანტმა.

შინაარსი

 • 1

  21-ე საუკუნის უნარები

  • კურსის შესავალი

  • უნარების მიმოხილვა

  • კრიტიკული აზროვნება

  • შემოქმედებითობა

  • კომუნიკაცია

  • თანამშრომლობა

  • მოქნილობა

  • ინიციატივა

  • ლიდერობა და პასუხისმგებლობა

  • სოციალური და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

  • პროდუქტიულობა და ანგარიშვალდებულება

  • ტექნოლოგიური წიგნიერება

  • მედია წიგნიერება

  • საინფორმაციო წიგნიერება

  • მონაწილის თვითშეფასების კითხვარი