კურსის შესახებ

გაიარეთ ბიზნესკურსი გარემოს დაცვაზე და გაიგეთ, რა არის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება, ტექნიკური რეგლამენტები, საერთაშორისო სტანდარტი ISO 14001: 2015, გაეცანით წყლის, ასევე ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებისგან დაცვის მექანიზმებს და ა.შ. კურსი მომზადებულია თამარ ნასუაშვილისა და კვადრა კონსალთინგ საქართველოს დირექტორის, თამარ გოგიშვილის, მიერ.

კურსის აღწერა

 • 1

  გარემოსდაცვითი მართვა

  • შესავალი

  • კლასიფიკაცია

  • გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება

  • სკრინინგის პროცედურა

  • ტექნიკური რეგლამენტები

  • ნარჩენების მართვა

  • ატმოსფერული ჰაერი

  • წყლის დაცვა

  • პასუხისმგებლობა

  • 10_ISO 14001-2015 - ნაწილი 1

  • ISO 14001-2015 - ნაწილი 2

  • ქვიზი