კურსის შესახებ

კურსის გავლის შემდეგ გაიგებთ, თუ როგორ გამოიყენოთ ფინანსური ინფორმაცია ეფექტური ბიზნესგადაწყეტილებების მისაღებად. ასევე დამოუკიდებლად შეძლებთ თქვენი კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შეფასებას და გაიღრმავებთ ცოდნას ამ მიმართულებით. კურსი შედგენილია ბიზნესსაკონსულტაციო კომპანია Ebit Group-ის დამფუძნებელი პარტნიორების − ვლად ბეჟაშვილისა და თამარ ჩხატარაშვილის − მიერ.

კონტენტი

 • 1

  ფინანსური კოეფიციენტები

  • 1. მისალმება

  • 2. რა სხვაობაა IFRS ანგარიშგებასა და მენეჯერულ რეპორტინგს შორის

  • 3. ფინანსური ანგარიშგება „ბალანსი“-ის განხილვა

  • 4. ფინანსური ანგარიშგება „მოგება-ზარალი“-ის განხილვა

  • 5. ფინანსური ანგარიშგება „Cash Flow“-ის განხილვა

  • 6. ფინანსური კოეფიციენტების მიმოხილვა და მნიშვნელობა - კოეფიციენტები

  • 7. მომგებიანობის კოეფიციენტები

  • 8. ROE -ს განხილვა

  • 9. EBITDA- განხილვა

  • 10. ლიკვიდურობის მაჩვენებლების განხილვა

  • 11. აქტივების მართვის კოეფიციენტი

  • 12. ფულის საოპერაციო ციკლის განხილვა

  • 13. ფინანსური სტაბილურობის მაჩვენებლები

  • 14. შეჯამება

 • 2

  ძირითადი ფინანსური კოეფიციენტები

  • ფინანსური კოეფიციენტები

 • 3

  ტესტი

  • ფინანსური კოეფიციენტები

კომპანიის ფინანსური მაჩვენებლები

გაიგე მეტი ფინანსურ მაჩვენებლებზე!