კურსის შესახებ

ბიზნესკურსის ფარგლებში გეძლევათ შესაძლებლობა გაიგოთ, რა განსხვავებაა ექსპორტის ციკლსა და ექსპორტის პროცესს შორის. ასევე გეცოდინებათ, თუ როგორ უნდა შეაფასოთ ექსპორტის პოტენციალი სხვადასხვა ბაზარზე, რა მეთოდებით მოიძიოთ და განახორციელოთ ბაზრის კვლევა, შეადგინოთ ექსპორტის სტრატეგია და სხვ. კურსი მომზადებულია გვანცა მელაძის − ექსპორტის განვითარების ასოციაციის (EDA) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის − მიერ.

კურსის შინაარსი

 • 1

  როგორ დავიწყოთ ექსპორტი

  • შესავალი

  • ექსპორტის ციკლი

  • თვითშეფასება

  • ბაზრების შერჩევა

  • ბაზრის კვლევის უპირატესობები

  • ექსპორტის გეგმა

  • ქვიზი

  • ექსპორტის გეგმის ფორმა-ნიმუში