კურსის შესახებ

გაიგე მეტი სექტორების საბუღალტრო სფეციფიკაზე! კურსის გავლის შემდეგ, გაიგებთ თუ რას ნიშნავს საერთაშორისო კომპანიის და ვირტუალური ზონის კომპანიის სტატუსი, რა შემთხვევაში ენიჭება ესა თუ ის სტატუსი კომპანიას და რა შეღავათებით სარგებლობენ ამ სტატუსების მატარებელი კომპანიები. ასევე თუ რა უპირატესობები აქვს შიდა ბუღალტერიას და ბუღალტერიას აუთსორსზე. მიიღებთ სასარგებლო ინფორმაციას, რომელიც დაგეხმარებათ კომპანიის ბუღალტერიის სწორ წარმართვაში. კურსი მომზადებული- - კომპანია „ენთები-ს“ პარტნიორის -ნიკა წიკლაურის -მიერ.

კურსის აღწერა

 • 1

  სარესტორნო ბიზნესი

  • შესავალი

  • IT ბიზნესის შეღავათები #1

  • IT ბიზნესის შეღავათები #2

  • სარესტორნო ბიზნესი

  • სასტუმრო ბიზნესი

  • ბუღალტერიის აუთსორსი

  • მოწესრიგებული ბუღალტერია

  • წარმოება და მომსახურების სფერო

  • ქვიზი