კურსის შესახებ

კურსის გავლის შემდეგ გეცოდინებათ, თუ რა მნიშვნელოვან საკითხებზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება როგორც ბიზნესგეგმის დაწერისას, ისე ბიზნესსაქმიანობის დაწყებისას. ასევე შეძლებთ ბიზნესგეგმის თქვენით, დამოუკიდებლად მომზადებას.

კონტენტი

 • 1

  როგორ დავწეროთ ბიზნესგეგმა

  • 1. შესავალი

  • 2. კურსის მიზანი

  • 3. სურვილები

  • 4. ბიზნეს გეგმის ტიპები

  • 5. გეგმის ელემენტები - მიმოხილვა

  • 6. ბიზნეს გეგმის ელემენტები - პროდუქტის აღწერა

  • 7. ბიზნეს გეგმის ელემენტები - ბაზრის კვლევა

  • 8. ბიზნეს გეგმის ელემენტები - მომხმარებლების აღწერა

  • 9. ბიზნეს გეგმის ელემენტები - კონკურენტების ანალიზი

  • 10 . ბიზნეს გეგმის ელემენტები - მარკეტინგული გეგმა

  • 11. ბიზნეს გეგმის ელემენტები - მოკლე შეჯამება

  • 12. ფინანსური პროგნოზები

  • 13. დაფინანსების სტრუქტურა

  • 14. საპროგნოზო შემოსავალი

  • 15. საპროგნოზო ხარჯები

  • 16. საპროგნოზო ფინანსური ანგარიშგებები

  • 17. ფინანსური შედეგების ანალიზი

 • 2

  ბიზნესგეგმის შაბლონი

  • შაბლონი

 • 3

  ფინანსური ანგარიშგებების მოსამზადებელი ხელსაწყო

  • ფინანსური ანგარიშგებების მოსამზადებელი ხელსაწყო

 • 4

  ტესტი

  • ტესტი

როგორ დავწეროთ ბიზნესგეგმა

გაიგე მეტი ბიზნესგეგმის შედგენის შესახებ!