კურსის შესახებ

ბიზნესკურსის ფარგლებში გეძლევათ შესაძლებლობა, გაიგოთ, თუ რა არის ინვესტირება და ახლოს გაეცნოთ მის ყველა მახასიათებელს. მათ შორის, მოგიყვებით კაპიტალის ბაზრებზე, მათ მონაწილეებზე, ფასიანი ქაღალდების შერჩევის პროცესზე და გაგიზიარებთ მნიშვნელოვან რჩევებს, რომლებიც ინვესტირების დაწყებამდე უნდა გაითვალისწინოთ. შედეგად, მიღებული ცოდნით უკვე დამოუკიდებლად შეძლებთ როგორც ინვესტირებისთვის საჭირო ყველა პროცესის დაგეგმვას, ისე მათ ეფექტურ განხორციელებას.

კურსის შინაარსი

 • 1

  როგორ დაიწყო ინვესტირება 1$-დან

  • შესავალი

  • რა არის ინვესტირება

  • კაპიტალის ბაზრის მონაწილეები

  • რა პროდუქტებში შეიძლება ინვესტირება

  • ფასიანი ქაღალდების შერჩევა და ინდექსები

  • Bull & Bear Markets

  • რა არის დივერსიფიკაცია

  • ანგარიშის გახსნა

 • 2

  ქვიზი

  • როგორ დაიწყო ინვესტირება 1$-დან

 • 3

  ტერმინთა განმარტებები

  • ტერმინინთა განმარტებები