კურსის შესახებ

გაიარეთ კურსი აგრომეწარმეობის შესახებ, რომელიც საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავჯდომარემ ნინო ზამბახიძემ თავის გუნდთან ერთად მოამზადა და გაეცანით დეტალებს, თუ რა თემების შესახებ მიიღებთ ინფორმაციას

კურსის შესახებ

 • 1

  აგრომეწარმეობა

  • შესავალი

  • საქართველოს აგროსექტორის მიმოხილვა

  • სასურსათო უსაფრთხოების არსი

  • აგროწარმოება

  • დამატებული ღირებულების წარმომქმნელი ბიზნეს მოდელები

  • შრომის უსაფრთხოება, გარემოს დაცვა და ნარჩენების მართვა

  • ბაზრების დივერსიფიცირება და DCFTA

  • რატომ უნდა გახდე ფერმერი

  • თანამედროვე სოფლის მეურნეობა

  • რატომ უნდა გახდე ფერმერი