კურსის შესახებ

გაიარეთ კურსი - პრაქტიკული ბიუჯეტირების საწყისები, რომელიც დაგეხმარებათ სწორად დაგეგმოთ ბიუჯეტი და ეფექტურად მართოთ თქვენი კომპანიის ფინანსები, ასევე, შეიმუშაოთ გაყიდვების გეგმა, გაეცნოთ საოპერაციო / ფულადი ნაკადების მოძრაობის ბიუჯეტის ძირითად პრინციპებს და გაიგოთ, თუ რა არის what if ანალიზი კურსი მომზადებულია Cresco Consulting-ის მმართველი პარტნიორის, ეკატერინე პაპიაშვილის, მიერ.

კურსის აღწერა

 • 1

  პრაქტიკული ბიუჯეტირების საწყისები

  • შესავალი

  • Case study შესავალი

  • გაყიდვების გეგმის შემუშავება

  • საოპერაციო ბიუჯეტის შემუშავება

  • ფულადი ნაკადების მოძრაობის ბიუჯეტის შემუშავება

  • What if ანალიზი

 • 2

  ქვიზი

  • ქვიზი

 • 3

  რესურსები

  • პერსონალური-ბიუჯეტის-შაბლონი

  • მოდული 1

  • მოდული 2

  • მოდული 3

  • მოდული 4

  • მოდული 5