კურსის შესახებ

კურსი დაგეხმარებათ უკეთ მართოთ მარაგები, შეამციროთ ამ პროცესთან დაკავშირებული ხარჯები და დაფიქრდეთ, თუ რატომ შეიძლება იყოს მარაგების მართვის გაციფრულება მნიშვნელოვანი. ასევე მიიღებთ ინფორმაციას საწყობის დაგეგმვის ძირითად ინსტრუმენტებზე, მარაგების მართვის სტრატეგიებსა და პოლიტიკის მიმართულებებზე, ავტომატიზაციის სისტემებზე და სხვ. მეტიც, აქვე გაიგებთ, თუ რა არის ABC / XYZ ანალიზი. კურსი შედგენილია საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაციის თავჯდომარის, პროფესორ გიორგი დობორჯგინიძისა და კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგცენტრის მიერ.

კონტენტი

 • 1

  მარაგების მართვა

  • 01. შესავალი

  • 02. საწყობის ფუნქციები და ამოცანები

  • 03. საწყობის დაგეგმვა

  • 04. მარაგების მართვა

  • 05. ABC-XYZ ანალიზი

  • 06. საწყობის და მარაგების მართვის ინსტრუმენტები

  • 07. დასკვნა

 • 2

  ტესტი

  • მარაგების მართვა

მარაგების მართვა

გაიგე მეტი მარაგების მართვის შესახებ